Klub vojenskej histórie TURIEC
historiské streľby baroko a II.svetová vojna

Úvod

 Klub vojenskej histórie Turiec (KVH-Turiec)

 Sme občianske združenie. Zaoberáme sa ukážkami strelieb z obdobia prelomu 17.-18.

storočia na hrade Strečno máme barokové delo. Máme aj hradnice hákovnice, muškety

šable. Sme oblečený ako rakúsko-uhorský delostrelci podriadený cisárovnej Márii Terézii.

Robíme aj ukážky z druhej svetovej vojny máme rôzne zbrane a uniformy. Vystupujeme 

na historických podujatiach na Slovensku a v zahraničí aj na súkromných akciách.

 Strieľame z barokového dela. Delo má tlakovú expanznú skúšku. Historické ukážky prebiehajú na bastióne hradu Strečno.